Concerten

3 september 2018 – Opening Academisch Jaar @Pieterskerk

30 september 2018 – 3 Oktober Concert @Stadsgehoorzaal

7 december 2018 – Concert @Hartebrugkerk

8 december 2018 – Diesconcert @Marekerk

Meer informatie zal te zijner tijd volgen.