Geschiedenis

Studentenmuziekgezelschap ‘Sempre Crescendo’, een van de oudste en bekendste sub-verenigingen van de LSV ‘Minerva’ én een van de oudste studentenmuziekgezelschappen van Nederland, vindt zijn oorsprong in het Den Haag van 1828 – op het Gymnasium Haganum. Daar wordt in dat jaar door de toen 18 jaar oude Peter Schrill een muziekgezelschapje opgericht, bestaande uit een klein groepje vrienden, waaronder Karel Stakman Bosse, die het gezelschap de naam ‘Sempre Crescendo’ geeft.

Schrills gezelschapje is echter geen lang leven beschoren: al bij de viering van het eerste dies van het gezelschap is duidelijk dat het na de eindexamens wel uit zal zijn met de pret. Men besluit echter het niet zo makkelijk op te geven: er wordt besloten het musiceren het jaar daarop in Leiden voort te zetten, aangezien een groot deel van de gezelschapsleden daar het volgende jaar naartoe zou trekken voor een studie aan de universiteit.

Wegens de tiendaagse veldtocht toog een groot deel van de Haagse muzikanten als ‘flankeur’ naar het opstandige zuiden. Daardoor liep de oprichting van het Leidse Sempre enige vertraging op, maar op 8 december 1831 was het dan toch zover. De eerste dirigent van het orkest was N.J. Wetrens. Na zijn overlijden nam zijn broer, A.J. Wetrens, de functie van hem over. Men opent nog steeds elk jaar het gala ter ere van de dies met een zwaai van zijn dirigentenstaabje.

Het Leidsch Studentencorps werd opgericht op 1 maart 1839. Vanaf 1 januari 1974 is het LSC officieel gefuseerd met de V.V.S.L., sindsdien draagt het de naam ‘Leidse Studentenvereniging ‘Minerva’’. Inmiddels is Sempre Crescendo een open subvereniging van de LSVM met een aantal dat richting de 150 werkende leden gaat. Het orkest en choir staan onder leiding van professionele dirigenten. Naast de gezamenlijke repetitie musiceren veel van de leden zelf nog verder in kleinere ensembles zoals het Madrigaal, of op de eigen vleugel.

Voor een uitgebreider verslag van de geschiedenis van Sempre Crescendo kan hieronder het kroniek ter ere van het 100-jarig bestaan van de vereniging gedownload worden.